Hi, I’m Paula and I’m passionate about kids learning how to code. I’m convinced that that if kids learn how to code, they’ll have the future in their hands. To know how to code, even at a superficial level, makes you better equipped to understand the world around you – a world that’s slowly getting more and more digital. Coding isn’t magic, but it may appear that way from the outside. That’s why I want kids to learn coding – as soon as possible!

Programming using a fun method
Programming using a fun method

My husband Mattias is a programmer and I asked him to teach our kids to program. They tried Scratch which is a fantastic and popular language, but the threshold was a bit too high. So I figured, “heck, they can can play games that are extremely complicated without any instructions at all but they can’t manage to program starting with a blank page”. I thought about it and figured that if there was a way to package programming as a game, then that should work! And if my husband who’s a programmer can’t motivate and help the kids learn to code, imagine how hard it must be for a lot of families that don’t have that support?

Learning is fun! Playing games is all about learning – to learn how the rules of the game work and how they can be used together to solve problems. Slowly getting better and solving harder problems. But games require a fun goal, a self explanatory user interface and a slowly increasing difficulty level that allows you to learn as you’re playing, without being “taught”.

 

So I figured that it should be possible to combine the two – to learn programming by playing a game where you use programming concepts combined in different ways to solve puzzles. I convinced my husband that he really needed to create such a game – parts of the game were created on a bed on Teneriffe (Spain) when we were visiting my family. My husband doesn’t like to hang at the pool that much anyway ;).

Now about a year later, with our own 10 year old as our main beta tester, we’re proud to introduce the BETA of Machinist-Fabrique. It’s a game where anyone who can read can learn to code in a fun and stimulating way.

It contains everything a game should, rewards (any task well done is its own reward, but we also have gold stars!!), a story and playful graphics. The player programs machines that push, lift and orbs around. The game is completely non-violent since it’s for educating kids (and adults).

 

Player programs elevator and learns about variables
Player programs elevator and learns about variables

Our Mission

Our mission isn’t just that our kids should learn to code but to reach as many kids as we can and give them a chance to learn to code! Machinist-Fabrique is not a free game, to install the game at home costs about $23, but it is completely
free for organized teaching events. You can use it in school classes, scout-groups or any bunch of friends sitting together. Follow this link for the specifics.

So give it a chance, all you need to know is how to read and the game will try to guide you through the rest. Read more about Machinist-Fabrique and how to download it here.

Contact me if you have any questions or suggestions at Paula@learntocode.biz.

/Paula

Hej, jag heter Paula och jag är avundsjuk på alla som kan programmera. Jag är helt övertygad om att om våra barn lär sig programmera kommer de ha framtiden i sina händer. Att kunna programmera, till och med på en väldigt enkel nivå, gör att du bättre kan förstå världen omkring dig som sakta blir mer och mer digital. Programmering är inte magi, men det kan verka så för den oinvigde. Därför vill jag att barn skall bli invigda så tidigt som möjligt!

Att programmera är roligt, speciellt om verktygen gör det lätt
Programmering på ett roligt sätt

Min man Mattias är programmerare så jag bad honom att lära våra barn att programmera. Dom testade med Scratch som är ett fantastiskt och populärt som instegsspråk – men tröskeln var lite för hög. Så jag tänkte shit, dom klarar av att spela skitkomplicerade spel utan instruktioner men orkar inte starta från början med en blank sida. “ Jag funderade vidare på det här och kom fram till att om programmering paketeras som ett spel så borde det funka! Och om det var svårt för min man som är programmerare att motivera och hjälpa barnen så hur tufft måste det då inte vara i en familj där det stödet inte finns?

Att lära sig är roligt! Att spela spel är att lära sig – att förstå hur spelets regler fungerar och hur de kan användas tillsammans för att lösa problem. Att sakta bli bättre och klara svårare problem. Spel kräver ett roligt mål, ett självförklarande gränssnitt och en svårighetsökning som gör att man kan lära sig medan man spelar – utan undervisning.

 

Så jag resonerade att det borde gå att kombinera dessa två – att lära sig programmera genom att spela ett spel där byggklossarna man har tillgång till i spelet är programdelar som skall kombineras på olika sätt för att lösa problem. Så jag övertygade min man att bygga ett spel! Delar av programmet skrev han på en säng på Teneriffa när vi hälsade på min släkt där, men han gillar ändå inte att bada ;).

Nu drygt ett år senare med vår egen 10-åring som betatestare finns nu Machinist – Fabrique. Ett spel där alla från de allra minsta (man måste kunna läsa) till de allra äldsta kan lära sig programmera på ett roligt och stimulerande sätt.

Det innehåller allt som ett spel behöver, belöningar, en historia och lekfull grafik. Något som spelet inte innehåller våld, vi bestämde oss tidigt att undvika alla former av våld eftersom spelet riktar sig till att utbilda barn.

 

Spelaren programmerar en hiss och lär sig om variabler
Spelaren programmerar en hiss och lär sig om variabler

Vår målsättning

Vår målsättning är inte bara att lära våra egna barn att koda, utan att ge alla barn vi kan nå en chans att lära sig koda! Machinist-Fabrique är inte ett gratisspel, att installera spelet hemma kostar lite drygt 150 kr, men om du vill utbilda en skolklass i att programmera och vill använda Machinist-Fabrique så delar vi ut gratis klasslicenser, att använda på skolor eller vid träffar där man lär ut programmering till barn eller vuxna.

Så ge det en chans, det behövs inga förkunskaper annat än att du kan läsa! Läs mer om spelet och ladda ner det här.

 

Kontakta mig om ni har några frågor eller förslag på Paula@learntocode.biz.
/Paula